Voorwoord

Al bijna 40 jaar lang zet Fonds Gehandicaptensport zich in om structureel sporten voor mensen met een handicap mogelijk te maken. Onze ambitie is dat iedere sporter met een handicap minimaal één sport kan beoefenen op een afstand van minder dan 10 kilometer van waar hij woont, dus dichter bij huis. Ook in 2014 hebben we weer een aanzienlijke bijdrage geleverd aan zowel topsport als breedtesport voor sporters met een handicap en projecten die de sportinfrastructuur voor mensen met een handicap verbeteren.

Als maatschappelijk partner van NOC*NSF steunen we het Paralympisch team. Vol trots zagen we hoe de Paralympische Winterspelen in Sochi de gehandicaptensport weer even prachtig in de spotlights plaatsten. Met de gouden medaille van Bibian Mentel op de snowboardcross als hoogtepunt. Bovendien kreeg zij tijdens de sluitingsceremonie de prestigieuze Whang Youn Dai Award uitgereikt uit handen van de Koreaanse naamgeefster van de prijs. Het IPC kent deze prijs toe aan sporters die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Paralympische sport. Mede dankzij de jarenlange inzet van Bibian Mentel stond snowboarden in 2014 voor het eerst op het programma van de Paralympische Winterspelen. Een mooie inspiratiebron voor het Paralympisch team in de voorbereidingen op de Paralympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro.

Samen met Aegon, Ajax en de betaald voetbal clubs hebben we in 2014 G-wise voetbal clinics georganiseerd voor voetbalverenigingen om kennis te delen voor de breedtesport over sporters en sporten met een handicap. Hoe start je een g-team? Waar let je specifiek op als je training geeft? Hoe integreer je een g-team binnen de vereneniging? De clinics hebben als doel de drempel voor een voetbalvereniging zo laag mogelijk te maken om ook aan sporters met een handicap voetbalactiviteiten aan te bieden.

Bij al onze inspanningen voelen we ons gesterkt dat uit onderzoek blijkt (DirectResearch, 2014) dat maar liefst 73% van de Nederlanders vindt dat sport voor mensen met een handicap net zo toegankelijk moet zijn als voor mensen zonder handicap. En dat is belangrijk, want er is nog veel te doen: uit de meest recente onderzoeken blijkt (bron: (On)beperkt Sportief 2013, Mulier Instituut) dat de sport- en beweegachterstand van mensen met een handicap ten opzichte van mensen zonder handicap maar liefst 1,5 tot 2 keer zo groot is. Fonds Gehandicaptensport wil daarom samen met haar partners de gehandicaptensport in Nederland versterken en zichtbaarder maken en nog meer organisaties en bedrijven in beweging krijgen voor gehandicaptensport. Omdat we sporten en bewegen vanzelfsprekend vinden, ook voor mensen met een handicap.

Vanaf 2012 vormt de merkbelofte "Als één team achter de sporters met een handicap, omdat niemand buitenspel mag staan” de basis voor alles wat Fonds Gehandicaptensport realiseert. Lang niet overal is het sportaanbod toegankelijk voor iemand met een handicap of ontbreken faciliteiten in de buurt. Ook is extra of aangepast materiaal nodig om te kunnen sporten. Vaak wordt gedacht dat dit volledig via subsidies verkregen kan worden. Niets is minder waar; extra gelden blijven nodig om gehandicaptensport mogelijk te maken, zowel op topsport als breedtesport niveau. Fonds Gehandicaptensport ontvangt geen enkele subsidie voor haar activiteiten.

Gelukkig realiseren onze partners dat met ons: al jaren levert ons maatschappelijk sportpartner platform 1% FairShare® een belangrijke bijdrage aan het werven van deze extra gelden. Ook in 2014 zijn weer nieuwe partners toegetreden. Bedrijven die het, net als de partners van het eerste uur, belangrijk vinden dat meer mensen met een handicap kunnen sporten. Daarom dragen zij minimaal 1% bovenop hun sportsponsoringbudget af aan de gehandicaptensport. Dat dit platform in Nederland al zeven jaar lang succesvol is, is ook de internationale sportsponsoring niet ontgaan: begin 2015 is bekend geworden dat de European Sponsorship Association in Londen de 1% FairShare® partners verkozen heeft tot winnaar van de Special Commendation Business to Community Award. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op! 3 De1% FairShare® partners, sponsors en partners uit het bedrijfsleven en ambassadeurs treffen elkaar jaarlijks bij het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport; in 2014 alweer voor de achtste keer en voor het eerst in de Amsterdam Arena. De aanwezige gasten brachten een staande ovatie aan Josh Renkema (11 jaar), winnaar van de actie ‘de Coach, de Sporter, het Talent’, waarbij Paralympisch Topsportster Bibian Mentel en coach Guus Hiddink op zoek gingen naar het ‘Sporttalent van het Jaar’. Opzet van het gala is om met de verkoop van de veiling en de loten van unieke kavels tijdens een feestelijk programma een extra bijdrage te leveren aan de totale 1% FaireShare® opbrengsten. Een succesvolle formule: het gala kende in 2014 een netto-opbrengst van circa € 350.000.

Naast zakelijke fondsenwerving zijn we al vanaf het begin actief met particuliere fondsenwerving, zoals de Jan Janssen Classic en het Lions Boksgala. Ook organiseerden we in 2014 opnieuw succesvolle evenementen om mensen met een handicap kennis te laten maken met sport, zoals de KPN Schaatsvriendendag en de G-Hockeyvriendendag.

Dankzij de opbrengsten van alle fondsenwervende activiteiten hebben we in 2014 weer een groot aantal sportprojecten voor mensen met een handicap mogelijk gemaakt: veel sportverenigingen hebben financiële bijdragen ontvangen voor de organisatie van toernooien of sportdagen en/of de aanschaf van sport- en spelmaterialen.

Behalve op fondsenwerving zetten we ook in op het creëren van positieve beeldvorming voor gehandicaptensport. En het mooie is dat waar veel goede doelen zich positioneren vanuit een ziektebeeld of een probleem, Fonds Gehandicaptensport zich kan positioneren vanuit een positieve insteek: sport dichterbij mensen met een handicap brengen. Waarden als doorzettingsvermogen, integratie, lef en inspiratie zijn voor ons belangrijk. In 2014 heeft de campagne ‘Als 1 team’, die we o.a. samen met Aegon en Ajax hebben gevoerd, met name de gehandicaptensport is positief op de kaart gezet bij duizenden voetbalfans. Ook de zendtijd die de STER tijdens de Olympische en Paralympische Spelen om niet ter beschikking had gesteld, heeft veel aandacht voor de gehandicaptensport gegenereerd.

In het kader van voorlichting hebben we onze droom om een complete generatie basisschoolleerlingen te laten ervaren hoe het is om te leven en sporten met een handicap weer een stapje dichterbij gebracht. Daartoe hebben we ons voorlichtingsproject (S)Cool on Wheels uitgebreid met een sponsorloop voor groep 8. Dankzij de opbrengst van de sponsorloop kan ook de volgende groep 8 met een (S)Cool on Wheels clinic ervaren hoe het is om te leven en sporten met een handicap.

Zonder de bijdragen van vele sporters, vrijwilligers, donateurs, sponsors, supporters, ambassadeurs, sportsponsors en partners is het niet mogelijk al deze mooie resultaten te realiseren. Daar willen we iedereen enorm voor bedanken. We zijn er trots op dat zovelen zich inzetten voor de gehandicaptensport! Samen één team met één doel: zorgen dat alle sporters met een handicap altijd en dichtbij huis kunnen sporten. En dat op een dag sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend is. Pas dan is de wedstrijd voor ons allemaal gewonnen.

Amstelveen, mei 2015

Peter Vogelzang
Voorzitter
Fonds Gehandicaptensport  
  Nike Boor
Directeur
Fonds Gehandicaptensport
peter   mike