Voorwoord

"Inspire a generation", de officiële slogan van de Olympische en Paralympische Spelen in Londen 2012, staat symbool voor het succes van de Paralympische Spelen in Londen. Nooit eerder was er zoveel aandacht voor dit evenement voor de gehandicapte topsporter. Het Nederlands Paralympisch team eindigde op een fantastische tiende plaats in het medailleklassement. Van belang is nu om die positieve aandacht voor mensen met een handicap en sport vast te houden. Daarbij gaat het niet alleen om topsport en lichamelijk gehandicapten, maar juist om die grote groep mensen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap die in hun eigen omgeving willen sporten.

Daarom zijn wij er trots op dat Fonds Gehandicaptensport ook in 2012 weer een belangrijke bijdrage kon leveren aan het mogelijk maken van sport voor gehandicapten. Zo werden in 2012 op veel plaatsen in het land onder meer voetbal,- hockey-, showdown- en bowlingtoernooien, sport kennismakingsdagen en rolstoeldansevenementen georganiseerd. Al deze bijdragen konden wij alleen realiseren dankzijde inzet van vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, sporters, supporters, ambassadeurs en partners. Want sport mogelijk maken voor gehandicapten kunnen we niet alleen! Samen met sporters, supporters, vrijwilligers, sponsors, donateurs, ambassadeurs en partners staan wij als één team achter de gehandicapte sporter. Omdat iedereen moet kunnen sporten. Omdat niemand buitenspel mag staan. Vanaf deze plek veel dank daarvoor.

Het jaar 2012 stond in het teken van continuering van vertrouwde en succesvolle activiteiten maar tegelijkertijd ook van een stagnerende economie en inkomsten die daardoor achterblijven. Het maken van keuzes was onherroepelijk. Terugkijkend kan 2012 beschreven worden als een overgangsjaar: het jaar van veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Alles met maar één missie: bereiken dat iedereen met een handicap structureel kan sporten. Op pagina 10 vindt u een interview met Maikel Scheffers dat het belang van deze missie in beeld brengt. In dit jaarverslag laten we u graag zien welke stappen we hebben gemaakt.

Een korte opsomming: in 2012 vonden ook onze vertrouwde activiteiten plaats, zoals de KPN Schaatsvriendendag en het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport. Het gala bracht dit jaar maar liefst € 254.717 netto op. De landelijke collecte kende dit jaar het thema "Om als gehandicapten te kunnen sporten is meer nodig".

In 2012 is ons succesvolle concept 1% FairShare® verder ontwikkeld. Met 1% FairShare® vragen we het bedrijfsleven minimaal 1% bovenop het totale sportsponsoringbudget te investeren in de gehandicaptensport. Specifieke projecten gericht op de medewerkers van deze 1% FairShare® partners laten hen zien wat sport voor mensen met een handicap betekent. Het 1€ FairCare® concept richt zich op bedrijven en instellingen die hun inkomsten, direct of indirect, uit de zorg aan mensen met een handicap halen. Vanuit het 1€ FairCare® concept worden juist zij gevraagd om op basis van wederkerigheid te investeren in het stimuleren van sport voor mensen met een handicap. Dit gebeurt naar rato van het aantal cliënten en daarvoor wordt de stelregel 1€ per cliënt gehanteerd. Helaas is het 1€ FairCare® concept door de huidige omstandigheden niet verder uitgebouwd. Met als doel nog effectiever en efficiënter te werken en beter in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen heeft het hele team van Fonds Gehandicaptensport in 2012 een 'veranderproject' uitgevoerd. Belangrijkste uitgangspunt daarbij was de uitkomst van een rapport van BMC: een intern en extern advies als fonds de strategische richting van vakinhoud (fondsenwerven) te kiezen, waarbij de keuze van content (samengaan met Gehandicaptensport Nederland) is afgeslagen.

Team Fonds Gehandicaptensport heeft het advies vervolgens met elkaar uitgewerkt. Er is zeer kritisch gekeken naar de beoogde en gerealiseerde resultaten en daaruit zijn verbeterpunten gedestilleerd en voorgesteld. Deze zijn aangevuld met de kennis en kunde van de andere afdelingen. Alle uitkomsten zijn aan elkaar gepresenteerd en gezamenlijk zijn keuzes gemaakt. Het bestuur heeft de aanbevelingen overgenomen. Deze aanbevelingen vormen de basis voor 2013 en verder. De gemaakte keuzes hebben helaas ook gevolgen gehad voor de samenstelling van het team: in 2013 zal afscheid worden genomen van een aantal collega's.

Het veranderproject heeft ertoe geleid dat het te voeren beleid is aangescherpt, evenals de missie en strategie. Eind 2012 is Fonds Gehandicaptensport ook 'fysiek' losgegaan van Stichting Gehandicaptensport Nederland en verhuisd van Bunnik naar Amstelveen. We bedanken de medewerkers van Stichting Gehandicaptensport Nederland voor de jarenlange samenwerking. Het bestaan van een fysieke afstand zegt niets over de intensiteit van de samenwerking. Beide organisaties zijn overtuigd dat de samenwerking de komende jaren intensiveert en accellereert met als resultaat een waardevolle realisatie van de doelen voor gehandicapte sporters.

Amstelveen, mei 2013

mr. Peter Vogelzang
Voorzitter
Fonds Gehandicaptensport  
Nike Boor
Directeur
Fonds Gehandicaptensport
peter mike