Voorwoord

"Maak Roland sterker dan zijn handicap" was in 2011 de oproep bij onze landelijke collecte. Valide mensen zullen het zich zelden realiseren, maar sport is voor gehandicapten meer noodzaak dan luxe. Trappen nemen, hoge schappen in de supermarkten bereiken, geld pinnen of van A naar B reizen; voor gehandicapte mensen zijn dit allemaal extra drempels die ze dagelijks moeten nemen. Regelmatig sporten helpt gehandicapten om fit te blijven, zodat ze net als ieder ander zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze maatschappij.

Daarom zijn wij er trots op dat wij ook in 2011 weer een belangrijke bijdrage konden leveren aan het mogelijk maken van sport voor gehandicapten. Bijdragen op kleine schaal, zoals een botenlift voor een lokale watersportvereniging in Wageningen, maar ook op grote schaal, zoals de uitzending van verstandelijk gehandicapten naar de Special Olympics World Summer Games in Athene. Ook zijn we er trots op dat we de Esther Vergeer Foundation hebben ondersteund. We hebben het financieel mogelijk gemaakt dat speciale videoclips door de Telegraaf konden worden gemaakt. Deze clips vormen een aanvulling op de bestaande column van Esther Vergeer.

Al deze bijdragen konden wij alleen doen dankzij de inzet van vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs en partners. Want sport mogelijk maken voor gehandicapten kunnen we niet alleen! Vanaf deze plek veel dank daarvoor.

Fonds Gehandicaptensport kende in 2011 ook verschillende uitdagingen, net als vele andere organisaties in Nederland. De maatschappij om ons heen verandert....en roept ons op hierin mee te bewegen....Daarom zullen we in 2012 een extern bureau naar de bureauorganisatie laten kijken met als doel nog effectiever en efficiënter te kunnen werken dan wel meer te doen met dezelfde middelen. Bovendien zal er extra aandacht zijn voor samenwerkingsverbanden. Door met andere organisaties samen te werken, zal onze slagkracht de komende jaren toenemen.

Terug naar 2011; een van de grootste uitdagingen vormde de collecte. Ondanks de extra inspanningen die we met zijn allen hebben verricht, leverde de collecte helaas niet het extra resultaat op waar we op hadden gerekend. Er is dan ook door medewerkers, bestuur en vrijwilligers hard nagedacht over nieuwe ideeën en concepten. Dit alles met als doel de gehandicaptensport op een volwaardige manier te kunnen blijven ondersteunen.

In navolging van het succesvolle 1% FairShare® concept lanceerden we het afgelopen jaar 1€ FairCare®. Dit concept richt zich op bedrijven en instellingen die hun inkomsten, direct of indirect, uit de zorg aan mensen met een handicap halen. Vanuit het 1€ FairCare® concept worden juist zij gevraagd om op basis van wederkerigheid te investeren in het stimuleren van sport voor mensen met een handicap. Dit gebeurt naar rato van het aantal cliënten met als stelregel 1 euro per cliënt.

Tevens werkten we met verschillende partners nauw samen aan het innovatieve concept Wheels2Sport®. Dit concept is ontstaan vanuit een sterke behoefte vanuit de doelgroep. Wheels2Sport® stelt gehandicapte sporters in staat door een breed pakket aan hulpmiddelen en begeleiding uiteindelijk die sport te kiezen die het beste bij hen past. Via een uitleenpool, 'sport-o-theek', wordt de beschikbaarheid van sporthulpmiddelen op landelijk niveau gewaarborgd, wat een positieve invloed zal hebben op de instroom van mensen in de gehandicaptensport. Ook kunnen mensen hier terecht voor een advies op maat. Dit zal veelal plaats gaan vinden in samenwerking met revalidatiecentra in Nederland.

Uiteraard hebben we in 2011 veel aandacht gehad voor onze vertrouwde en succesvol gebleken activiteiten. Zo kunnen we terugkijken op een fantastische KPN Schaatsvriendendag -de tweede editie alweer- bij FlevOnice in Biddinghuizen. Deze gratis KPN Schaatsvriendendag was voor iedereen toegankelijk, met welke handicap dan ook en inclusief familie en vrienden. Dankzij de samenwerking tussen de KNSB, FlevOnice en Fonds Gehandicaptensport mochten we zo'n 2.000 deelnemers verwelkomen! In 2012 verwachten we minimaal 3.000 deelnemers aan het evenement.

Het Nationale Gala voor de Gehandicaptensport vierde dit jaar haar eerste lustrum. De presentatie was in handen van onze ambassadeurs Wilfred Genee en Toine van Peperstraten. Het gala kreeg extra glans door de uitreiking van de Audrey Hepburn Trofee aan de heer Gubbels. Aangezien 2011 is uitgeroepen tot het 'Europees Jaar van de Vrijwilliger', is Fonds Gehandicaptensport bijzonder trots dat één van haar meest actieve en trouwe vrijwilligers deze trofee in ontvangst heeft mogen nemen.

En dit is nog maar "een greep uit...".

2011 was een vol, uitdagend en inspirerend jaar.

In dit jaarverslag nemen wij u graag mee in hetgeen wij bereikt hebben!mr. Peter Vogelzang
Voorzitter
Fonds Gehandicaptensport  
Nike Boor
Directeur
Fonds Gehandicaptensport
peter mike