Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebuiken

Voorwoord

In 2010 bestond Fonds Gehandicaptensport 35 jaar. Tijdens het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport is daar aandacht aan gegeven door de presentatie van een speciale jubileumfilm die toont wat Fonds Gehandicaptensport in de afgelopen jaren heeft gerealiseerd om het sporten voor mensen met een handicap financieel mogelijk te maken.

Fonds Gehandicaptensport kon en kan dit niet alleen. Daarom zijn we enorm blij met de inzet van al die vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs en partners die ons daarbij helpen. We rekenen ook in de toekomst op deze steun. Zodat het voor nog meer mensen met een handicap mogelijk wordt om te sporten. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een handicap gemiddeld 33% minder sporten dan mensen zonder handicap: 43% versus 65%. De ambitie van de overheid isde sportparticipatie van mensen zonder handicap te laten stijgen van 65% naar 75%. Om de sportparticipatie van mensen met een handicap te laten stijgen tot 75% is dus maar liefst een toename van 32% nodig.

Een groot deel van de opbrengsten in het afgelopen jaar is gerealiseerd door legaten en erfstellingen, 1% FairShare en de Landelijke Collecte. Ook de evenementen hebben een belangrijk aandeel gehad in het succes. Met name het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport en SAIL2010 waren twee hoogtepunten. Zeer succesvol is ons sponsorconcept 1% FairShare®, waarbij bedrijven die sportsponsor zijn 1% bovenop hun sportsponsoring budget inzetten ten  behoeve van de gehandicaptensport. In 2010 werd met 34 partners samengewerkt. Op dit concept zal in 2011 een vervolg worden gegeven.

Met de gerealiseerde opbrengsten heeft Fonds Gehandicaptensport financieel belangrijk bijgedragen aan de activiteiten van Gehandicaptensport Nederland. Ook zijn financiële bijdragen geleverd aan SailWise, de stichting die watersportvakanties organiseert voor mensen met een handicap en aan Special Olympics Nederland, dat in 2010 de Special Olympics Nationale Spelen voor mensen met een verstandelijke handicap in Noord-Limburg organiseerde samen met het organisatiecomité. Bovendien heeft Fonds Gehandicaptensport een reeks aan subsidies beschikbaar kunnen stellen aan de organisatoren van lokale en regionale evenementen voor de gehandicaptensport. Erg belangrijk, omdat we juist hier de breedtesport ondersteunen.

In dit jaarverslag presenteren we een overzicht van alle activiteiten die Fonds Gehandicaptensport in 2010 heeft gerealiseerd. Zo is eveneens één van de grootste gehandicaptensportevenementen ter wereld ondersteund door Fonds Gehandicaptensport, namelijk het WK Zwemmen te Eindhoven.

Tot slot bedanken we iedereen die op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd aan de gehandicaptensport!


Bunnik, mei 2011

De heer mr. Peter Vogelzang
Voorzitter
Fonds Gehandicaptensport  
De heer Nike Boor
Directeur
Fonds Gehandicaptensport
peter mike